Štampa

Glavni odbor

Član 13

Glavni odbor je najviši organ BNS između dvije sjednice Skupštine. Članovi Glavnog odbora, po funkciji su, predsjednik, zamjenik predsjednika, potpredsednici, generalni sekretar, portparol, sekretar, predsjednici opštinskih/gradskih odbora, šef Centralnog izbornog štaba, dva člana koje delegira predsjednik, predsjednik organizacije mladih, predsjednica organizacije žena i dvadeset tri člana Stalnog sastava.

Mandat članova Glavnog odbora traje četiri godine i može se ponavljati. Radom Glavnog odbora rukovodi predsjednik BNS.

Nadležnosti Glavnog odbora su: