Štampa

Predsjedništvo

Član 16

 

Predsjedništvo je operativni i izvršni Organ BNS koji:

 

Član 17

Predsjedništvo čine:


Predsjedništvo predlaže Glavnom odboru i Skupštini odgovarajuće odluke bitne za rad BNS. Odgovorno je za svoj rad Skupštini. Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik, odnosno zamjenik predsednika ili izabrani član Predsjedništva koga ono ovlasti. Mandat Predsjedništva je četiri godine.