Štampa

 

Član 21

BNS je organizovana na teritorijalnom principu i vodi svoju politiku kroz:

-          Mjesne ogranke

-          Opštinske/gradske ogranke

Pravilnikom o lokalnoj organizaciji BNS bliže se definišu pitanja organizacije i djelovanja lokalnih organa.

Pravilnik o lokalnoj organizaciji BNS donosi Glavni odbor.

© BNS | Bošnjačka narodna stranka