Štampa

 

 

Programska načela o djeci i omladini


BNS smatra da posebnu pažnju treba posvetiti djeci i omladini. Posebno ćemo se zalagati za obezbjeđivanje uslova za zdrav odgoj školske djece i omladine, te državno stipendiranje nadarenih učenika i studenata. Smatramo da je veoma važno uključivanje u sportska društva i udruženja. Zalažemo se za eliminisanje ili, bar, efikasno ograničavanje nekih socijalnih devijacija, prije svega tzv. bolesti zavisnosti, posebno narkomanije. Posebnu pažnju treba posvetiti izradi Strategije za mlade.

© BNS | Bošnjačka narodna stranka