Štampa

 

Mujo Muković – osnivač i predsjednik Bošnjačke narodne stranke

 

Rođen je 15. avgusta 1963. godine u Tutinu gdje je završio osnovnu i srednju školu kao jedan od najboljih učenika, a na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao zvanje  Diplomirani inženjer građevine – master.

Od samog uvođenja višestranačkog sistema politički se aktivira kroz SDA Sandžaka, tada jedinu nacionalnu stranku Bošnjaka, koja je zapravo bila više politički pokret nego stranka.

Od 1996. godine potpredsjednik je Koalicije Sandžak, koja 2000. godine prerasta u Sandžačku demokratsku partiju čiji je, takođe, bio prvi potpredsjednik sve do formiranja Bošnjačke narodne stranke.

Nezadovoljan rezultatima političkog organizovanja Bošnjaka Sandžaka i šire, a pogotovo njegove tadašnje stranke, u februaru 2011. godine podnosi ostavku na sve stranačke funkcije, kao i ostavku na mjesto državnog sekretara Ministarstva za infrastrukturu u Vladi Republike Srbije.

Nekoliko mjeseci kasnije, sa grupom istomišljenika, započinje aktivnosti na osnivanju nove nacionalne bošnjačke stranke. Na osnivačkoj skupštini Bošnjačke narodne stranke, 15. januara 2012.  godine u Novom Pazaru, izabran je za njenog predsjednika.

Nakon parlamentarnih izbora, u maju 2012. godine, Bošnjačka narodna stranka postaje parlamentarna, a njen predsjednik izabran je za narodnog poslanika u Skupštini republike Srbije, što je ogroman uspjeh za tek formiranu stranku.

Tokom političke karijere tri puta je biran za narodnog poslanika, a u jednom mandatu za državnog sekretara. Bio je član Ustavne komisije za pisanje Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao i član jedne od Ustavnih komisija za pisanje Ustava Srbije gdje je podneo ostavku, nezadovoljan tretmanom Sandžaka i Bošnjaka.

Osim toga bio je član nekoliko važnih skupštinskih odbora.

U svojoj profesiji, van političkog angažmana, radio je kao samostalni stručni saradnik u Direkciji za izgradnju opštine Tutin, u AD „Novi Pazar Put“ kao šef sekcije u Tutinu, Opštinskoj upravi - Tutin itd.

Trenutno je narodni poslanik u Skupštini republike Srbije, član Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i predsjednik poslaničke grupe prijateljstva sa Bosnom i Hercegovinom.

Oženjen je Indirom, sa kojom ima tri sina Vahidina, Nedžada i Omara.

 

© BNS | Bošnjačka narodna stranka