Mujo Muković jedini poslanik iz Sandžaka koji je diskutovao o amandmanima za vraćanje sudova u Tutin (VIDEO)

BEOGRAD, 18. novembar 2013. - Predsjednik Bošnjačke narodne stranke i narodni poslanik Mujo Muković obrazložio je u Skupštini Srbije svoje amandmane kojima je tražio vraćanje prekršajnog i osnovnog suda u Tutin. Iako su i ostali poslanici iz Sandžaka podnijeli istovetne tekstove amandmana na predloženi zakon o mreži sudova, niko od njih nije se javio da diskutuje o pojedinostima. "Predlagač zakona bi trebao da prihvati makar vraćanje prekršajnog suda u ovu opštinu, ukoliko to nije moguće sa osnovnim", kazao je Muković

 

© BNS | Bošnjačka narodna stranka