Održane konsultacije u cilju rješavanja manjinskih pitanja u Srbiji

NOVI PAZAR, 21. jul 2014. - Zamjenik predsjednika Bošnjačke narodne stranke dr Izet Crnišanin prisustvovao je u Novom Pazaru konsultacijama u vezi podsticanja dijaloga u cilju rješavanja manjinskih pitanja u Srbiji.

Konsultacije su organizovane u okviru projekta „Podsticanje dijaloga u rješavanju manjinskih pitanja u Republici Srbiji ” (Promoting Dialogue on National Minority Issues in Serbia), koji se sprovodi u saradnji sa Kancelarijiom Visokog Komesara OEBS-a za nacionalne manjine.

Cilj projekta je da se definišu moguća rješenja problema koji su identifikovani tokom konsultacija u proteklom projektnom ciklusu. Oblasti koje će biti tema razgovora su između ostalog: obrazovna politika, upotreba službenog jezika i informisanje i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina.

FOTO: bnv.org.rs

© BNS | Bošnjačka narodna stranka