Sudski postupci trajaće znatno kraće (VIDEO)

BEOGRAD, 5. maj 2015. – Predsjednik Bošnjačke narodne stranke i narodni poslanik Mujo Muković rekao je da će Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku značajno povećati efikasnost pravosuđa. On je ocijenio da je ovaj zakon, koji je na usvajanju u Skupštini Srbije, važan akt čijom će primenom biti značajno unapređena sudska zaštita i onemogućeno odugovlačenje sudskih procesa. „Znamo da su, godinama unazad, sudski postupci trajali u nedogled i time kod njihovih učesnika unosili neizvesnost i ogromne dodatne troškove. Zaista je jedan veliki napredak što se predlagač odlučio da ove probleme reši donošenjem posebnog akta, kao što je ovaj zakon, koji će u značajnoj meri delovati preventivno“, rekao je Muković.

Ocjenjujući da će usvajanjem ovog zakona biti omogućena veća pravna zaštita i sigurnost za građane, dodao je da je dobro što se ova oblast reguliše zakonom, a ne kao što je to bilo do sada uopštenim normama.

„Siguran sam da pravo na sudsku zaštitu, samo po sebi, nije dovoljno ako nije zaštićeno dodatnim pravima koja pospešuju njegovu delotvornost. Teško je, gotovo nemoguće, govoriti o poštovanju prava na sudsku zaštitu ako se sudi dugo i sporo, ako se odugovlači, toleriše neažurnost stranaka i drugih učesnika u postupku. Pravo na suđenje u razumnom roku jeste važan element prava na sudsku zaštitu, a to je i ljudsko pravo“, kazao je Muković.

© BNS | Bošnjačka narodna stranka