Mujo Muković otvorio Savetovanje lekara veštaka Fonda PIO

PROLOM BANJA, 26. septembar 2017 - Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Mujo Muković otvorio je 14. Savetovanje lekara veštaka Fonda PIO u Prolom banji, u ime ministarstva i kao izaslanik ministra Zorana Đorđevića. Muković je tom prilikom pohvalio posebno Sektor za medicinsko veštačenje fonda PIO i ulaganje u znanje lekara veštaka, što direktno utiče na kvalitet pregleda - a time i na položaj ranjivih grupa, posebno osoba sa invaliditetom.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je nadležno za ovu oblast, poklanja posebnu pažnju osobama sa invaliditetom, njihovim organizacijama, kao i uslovima za korišćenje usluga socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, porodično-pravne zaštite, vaspitanja i obrazovanja, zapošljavanja i radnih odnosa, kao i penzijskog i invalidskog osiguranja. Ovakva savetovanja doprinose poboljšanju i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom što je zadatak celog društva. Prisutni su bili i Dragana Kalinović direktorka Fonda PIO, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić, predsednik Upravnog odbora Fonda PIO Branislav Mitrović i drugi rukovodioci, kao i eminentni predavači i lekari učesnici savetovanja, njih oko stotinu.

© BNS | Bošnjačka narodna stranka