Izmjene zakona o Nacionalnim savjetima dobre, nova Vlada da prekine favorizovanje jedne političke opcije (VIDEO)

BEOGRAD, 13. maj 2014. – Predsjednik Bošnjačke narodne stranke i narodni poslanik Mujo Muković rekao je danas da je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina veoma važan ne samo za Bošnjake, već i za sve druge nacionalne zajednice u Srbiji. On je, u skupštinskoj raspravi o ovom aktu, ocijenio da je za očuvanje identiteta manjinskih zajednica značajno unapređivanje nacionalnih savjeta, jer bi bez njih bilo teško ostvarivati prava u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma. „Nacionalni savjeti su kod nas ustavna kategorija i to je činjenica koja ohrabruje, a ovim propisom se preciziraju sve nedorečenosti koje smo imali u Zakonu o nacionalnim savetima“, rekao je Muković i dodao da je u praksi bilo problema oko sprovođenja ovog zakona.

 

Kao primjer loših rješenja iz dosadašnjeg zakona Muković je naveo Bošnjačko nacionalno vijeće koji funkcioniše u tehničkom mandatu već četiri godine. Ocijenio je da se u Sandžaku, kao posledica toga, vode sučeljavanja dvije opcije „koje dugi niz godina svojim političkim svađama opterećuju cjelokupne odnose u bošnjačkoj nacionalnoj zajednici“.

On je istakao da je, pored usvajanja ovako dobrog zakonskog rješenja, veoma značajno da Vlada Srbije u praksi obezbijedi ravnopravne uslove za sve učesnike prilikom izbora za Nacionalne savjete podsjećajući da je u prošlosti bilo favorizovanja određenih političkih opcija od strane Beograda.

„Dodjeljivanjem svih republičkih funkcija u sandžačkim opštinama isključivo jednoj političkoj opciji, Vlada Srbije direktno utiče na sve izbore pa i na one za nacionalne savjete. Sigurni smo da će ova Vlada izbalansirati republičke funkcije po nacionalnoj strukturi, a takođe i po političkoj pripadnosti kako ne bismo imali situaciju da jedna politička opcija bude favorizovana i zaštićena“, ocijenio je Muković, ističući da se u takvim okolnostima upada u zamku i na funkcije postavljaju nestručni i pravosnažno osuđivani kadrovi.
 

Osvrćući se na posjetu predsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića Bosni i Hercegovini, Muković je rekao da ga veoma raduje činjenica što je premijer odlučio da za svoju prvu zvaničnu posjetu izabere Sarajevo i istakao „da će taj premijerov gest doprinijeti unapređenju odnosa u regionu i ukupnom unapređenju odnosa Bošnjaka i Srba, kao dva važna naroda u ovom dijelu Evrope“.

 


© BNS | Bošnjačka narodna stranka