U slučaju „Charlie Hebdo“ ne radi se o slobodi medija

NOVI PAZAR, 15 januar 2015. - "Nakon nedavnih stravičnih događaja u Parizu i stradanja mnogo nedužnih ljudi, te ponovnog sramnog objavljivanja karikatura poslanika Muhameda a.s. u novom broju časopisa Charlie Hebdo, više je nego jasno da se u ovom slučaju ne radi o slobodi mišljenja, izražavanja i govora već o iracionalnoj mržnji prema muslimanima. Sve to se može jedino nazvati islamofobijom i to sa ciljem vrijeđanja i ponižavanja više od milijardu muslimana koji nisu ni radikalni, ni teroristi već samo ljudi koji vjeruju u jedinog Stvoritelja i njegovog poslanika Muhameda a.s. Klasičnom zamjenom teza određenih centara moći pokušava se vjera Islam okriviti za sva zla ovoga svijeta, a upravo se prema muslimanima širi mržnja i nanosi nepravda od Palestine, Pakistana, Egipta, Libije, Iraka, Sirije pa sve do Balkana.

Možemo se i zapitati, kako to da nikada nijedan muslimanski list ili karikaturista nije uvrijedio niti jednog Poslanika drugih vjeroispovijesti?

Naravno da nedvosmisleno osuđujem ubistvo novinara i drugih nedužnih ljudi, prilikom napada na prostorije lista Charlie Hebdo, ali takođe osuđujem i smatram nedopustivim skrnavljenje poslanika Muhameda a.s.

Vrijeđanje ogromnog broja mirnih i poštenih muslimanskih vjernika, skrivajući se pod plaštom slobode medija, nedopustivo je."

Narodni poslanik i predsjednik Bošnjačke narodne stranke
Mujo Muković

© BNS | Bošnjačka narodna stranka