Nezaposlenost u Sandžaku daleko iznad prosjeka na državnom nivou (VIDEO)

BEOGRAD, 22. april 2015. - Predsjednik Bošnjačke narodne stranke i narodni poslanik Mujo Muković rekao je danas da je stopa nezaposlenosti u Sandžaku daleko iznad prosjeka na državnom nivou. Po njegovom mišljenju, za tu činjenicu su krive, manje ili više, sve prethodne vlade. Ocjenjujući veoma dobrim najnovije izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, kazao je da će ove izmjene pozitivno uticati na nezaposlena lica koja se uključuju u pojedine mjere aktivne politike zapošljavanja. „Ako znamo da su poslednje izmjene i dopune ovog zakona izvršene 2010. godine, a da je Vladi Srbije smanjenje nezaposlenosti jedan od prioriteta onda su izmjene i dopune, koje su danas pred nama, zaista neophodne“, rekao je Muković.

On je dodao da se suštinske iznjene ovog zakona prije svega odnose na reorganizaciju Nacionalne službe za zapošljavanje, još bolje kreiranje aktivnih mera zapošljavanja u zavisnosti od potreba lokalnih tržišta rada, detaljnije uređivanje uslova za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, kao i uređenje odgovornosti agencija za zapošljavanje koje posreduju prilkom zapošljavanja u inostranstvu.

© BNS | Bošnjačka narodna stranka