Muković postavljen za savjetnika u Koridorima Srbije

BEOGRAD, 27. januar 2021. - Predsjednik Bošnjačke narodne stranke (BNS) Mujo Muković postavljen je za savjetnika vršioca dužnosti direktora Koridora Srbije Aleksandra Antića.

 Muković, koji je donedavno bio državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, potvrdio je da  je stupio na novu dužnost.

 “U Koridorima ću se baviti svojom strukom i biću, između ostalog, zadužen i za praćenje projektovanja i izgradnje Koridora 11, odnosno, za deonicu Požega – Duga Poljana – Boljare, koja se spaja sa dijelom kroz Crnu Goru, do Bara. Vođenje partije prepustiću mlađoj ekipi”, rekao je Muković.

Muković (58) je završio Građevinski fakultet u Beogradu, a ima stečeno zvanje mastera. Četiri puta je biran za narodnog poslanika u Skupštini Srbije, a bio je i državni sekretar u Ministarstvu infrastrukture.

Radio Sto plus

 

© BNS | Bošnjačka narodna stranka